Under våren 2021 visades utställningen DET SKÖRA SAMTALET på Rejmyre Art Lab. Utställningen kom att bli ett första tillfälle för oss, som grupp, att sätta våra individuella arbeten i relation till varandras. Vi visste att våra arbeten hade gemensamma nämnare och ville undersöka om en dialog uppstod mellan objekten då de visades på samma plats; hur en skugga från ett verk föll över ett annat, hur rummet upplevdes då verken möttes, hur en tanke blev tydligare brevid en annan. Det var inte friktionsfritt, inte heller enkelt, men det blev ett samtal, ett samtal som pågår ännu.

Sandra Hiredal, Spår; 2020. Foto: Helena Perminger

Maja Bakken (till vänster) Thinking inside the box, 2020. Anna-Kajsa Wikström, Drottningkällan 2021

Maja Bakken, Thinking inside the box, 2020

Sandrahiredal Hiredal, fotograf; Ristenstrand (norrköping).

Sandra Hiredal, fotograf: Ristenstrand (norrköping).

Inga Tsernova, Jag försöker låta bli, 2020/21

Anna-Kajsa Wikström, water carrier, 2020

Back to Top