Under några sommarheta dagar möttes vi på Mörkö för att samtala, med varandra, genom några utvalda material och sådant vi fann i omgivningen. Resultatet blev en händelsekedja av tankar och görande. Efter oss lämnade vi objekt som tillkommigt med lätthet eller vånda, några hade blivigt fåniga eller pretansiösa, andra subtila. Ett arbete lika spretigt, mångsidigt och viljestarkt som ett samtal mellan människor. Mäniskor som vill, tänker och gör. 

Maja Bakken, Mörkö 2021

Inga Tsernova, Mörkö 2021

Anna-Kajsa Wikström, Mörkö 2021

Sandra Hiredal och Inga Tsernova, Mörkö 2021

Back to Top